Nu finns Arbetsförmedlingens kundtorg på alla statliga servicekontor

Den 1 december tog Statens servicecenters servicekontor i Gävle över delar av den service som Arbetsförmedlingen har erbjudit på sina kundtorg. Därmed är överenskommelsen från 2019 om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter uppnådd. Denna service till kunderna finns nu på landets 118 servicekontor.

Syftet med införandet är att arbetssökande och arbetsgivare får möjlighet till spontanbesök på servicekontor för att få hjälp med enklare ärenden som allmän information och guidning i Arbetsförmedlingens digitala tjänster, skriva in sig som arbetssökande, aktivitetsrapportera, använda datorer för självservice samt för att hämta och fylla i blanketter.

– Vi ser att det blir lättare för många av våra besökare när fler myndighetstjänster samlas under ett och samma tak. Tillsammans med Arbetsförmedlingen säkerställer vi ett långsiktigt hållbart samarbete genom gemensam statlig service, säger Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh.

– Överflyttningen av vår service till servicekontoren har gått mycket bra och samarbetet innebär ökade möjlighet att erbjuda fysiska spontanbesök för de som behöver. Servicekontoren är ett viktigt komplement till våra övriga kanaler: både i egen och avtalad regi. Det handlar om digitala tjänster, distansservice, lokala möten, till exempel vid servicekontor, samt samarbete med kommuner, andra myndigheter och aktörer, säger Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen.

Den 2 juli 2019 tecknades en överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter. Målet var att servicekontoren tar över delar av den service som Arbetsförmedlingen har erbjudit på sina kundtorg.

Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Sammanlagt har servicekontoren i landet drygt 2,4 miljoner besökare årligen.

I slutet av 2021 finns det 118 statliga servicekontor i 110 kommuner. Regeringen ger dessutom Statens servicecenter i uppdrag att öppna ytterligare 28 servicekontor vilket innebär att Arbetsförmedlingens tjänster kommer att erbjudas i ytterligare 15 kommuner på cirka 150 servicekontor i landet under 2023.

Senast uppdaterad: 2021-12-01