Statliga servicekontoret invigs i Gamlestaden

Servicekontor fasad Gamlestaden Göteborg

Den 27 april invigs det nya servicekontoret på Rullagergatan 2 i Göteborg som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och landshövding Lisbeth Schultze.

– Servicekontoret i Gamlestaden blir ett betydelsefullt tillskott för att avlasta befintliga servicekontor i Göteborgsområdet, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Vid invigningen deltar också Göteborgs stads ordförande för nämnden för demokrati och medborgarservice, Björn Jedvert, Försäkringskassans avdelningschef, Sandra Petersson och Skatteverkets överdirektör Fredrik Rosengren. På plats vid invigningen på servicekontoret finns också Staten servicecenters regionchef Eva Arnell och kontorsområdeschef Christina Anderson och medarbetare.

– När medborgarna får statlig och lokal service från fyra av våra största statliga myndigheter är samhällsnyttan stor, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att ge Statens servicecenter i uppdrag att öppna fyra nya servicekontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Ulricehamn.

Mer om servicekontoren

Servicekontorets adress är Rullagergatan 2, Göteborg. Öppettiderna är vardagar klockan 10.00-16.00.

På servicekontoret kommer stadens invånare och företagare få information och vägledning från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicehandläggare hjälper till med frågor som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både privatpersoner och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Senast uppdaterad: 2022-04-28