Statliga servicekontoret invigs i Laholm

Ida Karkiainen och Mohamad Abu Kashef

Civilminister Ida Karkiainen och servicehandläggare Mohamad Abu Kashef vid invigningen av servicekontoret i Laholm. Foto: Bo Bjelvenstedt

Den 24 maj invigs det nya servicekontoret på Lantmannagatan 1B i Laholm som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters regionchef Eva Arnell och landshövding Brittis Benzler.

– Det här är ett viktigt uppdrag. Det känns meningsfullt att ge personlig service från fyra av våra största myndigheter till invånarna i södra Halland, säger regionchef Eva Arnell.

Från Laholms kommun deltar kommunstyrelseordförande, Erling Cronqvist, Arbetsförmedlingens sektionschef Thomas Fager och Försäkringskassans områdeschef Emma Gren.

På plats vid invigningen på servicekontoret finns också Staten servicecenters kontorsområdeschef Marie Petersén och medarbetare.

Regeringen beslutade den 26 maj 2021 att ge Statens servicecenter i uppdrag att öppna 28 nya servicekontor.

Mer om servicekontoret i Laholm

Servicekontorets adress är Lantmannagatan 1B i Laholm. Öppettiderna är tisdagar och torsdagar, 10.00–12.30 och 13.30–15.00.

På servicekontoret kommer kommunens invånare och företagare få information och vägledning från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicehandläggare hjälper till med frågor som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både privatpersoner och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har cirka 2,2 miljoner besök årligen. Fram till år 2023 utökar vi till 148 servicekontor.

Senast uppdaterad: 2022-05-24