Servicekontor erbjuder Migrationsverkets service på fler orter

Servicehandläggare Almira Maxhuni hjälper besökare

Servicehandläggare Almira Maxhuni stöttar besökare med Migrationsverkets digitala tjänster.

Samverkan mellan Statens servicecenter och Migrationsverket utökas. Med start den 22 augusti och den 29 augusti erbjuds allmän service för Migrationsverkets räkning på ytterligare åtta statliga servicekontor runtom i landet.

Statens servicecenter erbjuder från och med den 22 augusti stöd och hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoren i Halmstad, Kalmar, Trollhättan och Östersund. Från och med den 29 augusti erbjuds samma tjänster även på servicekontoren i Gävle, Helsingborg, Karlskrona och Karlstad. Detta efter en begäran från Migrationsverket om att utöka möjligheterna till service runtom i landet efter att fler sökt skydd i Sverige, som en följd av kriget i Ukraina.

– Då vi redan har ett pågående projekt tillsammans med Migrationsverket var det ett enkelt beslut att säga ja till deras önskemål. Vi vill gärna hjälpa till i ett ansträngt läge, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Allmän service och digitala tjänster

Servicekontorens besökare kan få hjälp med Migrationsverkets digitala självbetjäningstjänster, hitta rätt information på Migrationsverkets webbplats samt få information om regelverk och processer.

Servicehandläggarna kan också hjälpa till att skriva ut underlag och blanketter samt ta emot handlingar som vidarebefordras till Migrationsverket. Går inte frågorna att lösa med hjälp av allmän information och stöd i digitala tjänster kommer servicehandläggarna istället att hänvisa till rätt instans på Migrationsverket.

Sedan tidigare kan besökare få stöd i samma tjänster på statliga servicekontor i Borlänge, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Mariestad och Visby. Migrationsverket och Statens servicecenter började i september 2021 utreda möjligheterna till samverkan i ett pilotprojekt.

Här hittar du samtliga kontor som erbjuder service från Migrationsverket

Senast uppdaterad: 2022-10-13