Statliga servicekontoret invigs i Biskopsgården

Helena Kihlberg Åkersten och Christina Alvelin

Servicehandläggare Helena Kihlberg Åkersten och förvaltningsdirektören på Socialförvaltningen Hisingen, Christina Alvelin, invigde servicekontoret i Biskopsgården.

Den 6 oktober invigs det nya servicekontoret på Vårväderstorget 4 i Göteborg som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra Statens servicecenters regionchef Eva Arnell. Från Göteborgs stad deltar förvaltningsdirektören på Socialförvaltningen Hisingen, Christina Alvelin.

– Det nya servicekontoret blir en viktig knutpunkt för våra besökare i Biskopsgården. Servicekontoret blir också ett bra tillskott för att avlasta befintliga kontor i Göteborgsområdet, säger regionchef Eva Arnell.

Medverkar vid invigningen gör också Försäkringskassans försäkringsdirektör, Sandra Petersson. Från Arbetsförmedlingen deltar enhetschef Anna-Lena Wakenius.

På plats vid invigningen på servicekontoret finns också Statens servicecenters kontorsområdeschef Karin Hesslind och medarbetare.

Mer om servicekontoret i Biskopsgården

Servicekontorets adress är Vårväderstorget 4. Öppettiderna är tisdagar, onsdagar och fredagar, klockan 10.00–16.00.

På servicekontoret kommer kommunens invånare och företagare få information och vägledning från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Mer information och vägbeskrivning till Göteborg, Biskopsgården servicekontor

Servicehandläggare hjälper till med ärenden som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har cirka 2,2 miljoner besök årligen. Fram till år 2023 utökar vi till 147 servicekontor.

Senast uppdaterad: 2022-10-13