Migrationsverket och Statens servicecenter fördjupar samverkan

Generaldirektör Åsa Lindh och generaldirektör Mikael Ribbenvik skakar hand.

Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Fotograf: Björn Bjarnesjö

Ökad tillgänglighet till Migrationsverkets tjänster och hjälp med fler myndighetsärenden hos Statens servicecenter. Det är inriktningen när myndigheternas generaldirektörer den 31 oktober undertecknade en avsiktsförklaring om fortsatt servicesamverkan.

Migrationsverket och Statens servicecenter har för avsikt att fortsätta och fördjupa sin samverkan på de statliga servicekontoren. Syftet är att förbättra Migrationsverkets tillgänglighet och service för sökanden och andra intressenter.

– Jag är glad att vi nu tar det här steget och går vidare i vårt samarbete med Statens servicecenter. För Migrationsverket innebär det en utökad närvaro runt om i landet som i sin tur underlättar för sökande med behov av fysiskt besök, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Pilotverksamhet visar på goda resultat

Sedan 2021 har Statens servicecenter erbjudit service för Migrationsverkets räkning på ett antal statliga servicekontor. Bland annat har besökare kunnat få stöd i att använda digitala självbetjäningstjänster samt information om regelverk och processer. Samverkan mellan myndigheterna har fungerat väl och den pilotverksamhet som genomförts visar på goda resultat.

– Genom att samla tjänster från fler myndigheter på de statliga servicekontoren förenklar vi för besökarna. Vi breddar vårt utbud och kan erbjuda service till fler grupper, säger Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh.

Avsiktsförklaringen är startskottet för en långsiktig servicesamverkan mellan myndigheterna. Nästa steg är att påbörja införandet av fler tjänster på ytterligare servicekontor runtom i landet.

Senast uppdaterad: 2022-10-31