Bättre service till Gottsundabor

Emelie Pettersson och Herman Mavane

Servicehandläggare Emelie Pettersson och utbildnings- och jobbcoach Herman Mavane invigde servicekontoret. Foto: Uppsala kommun

Uppsala kommun och Statens servicecenter inleder ett samarbete i Gottsunda. Medborgare kan få hjälp med olika frågor på ett och samma ställe i Gottsunda centrum.

Från och med 12 december kommer Uppsalabor ha möjligheten till bättre service i Gottsunda. Samarbetet med Statens servicecenter och Uppsala kommuns Utbildnings- och jobbcenter innebär att medborgare i Gottsunda och närområdet kan få hjälp med olika frågor på ett och samma ställe. Alla myndigheter samverkar sida vid sida i nya lokaler i Gottsunda centrum.

– Ett nytt statligt servicekontor är riktigt goda nyheter både för Uppsala och för Gottsunda. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel och för att lyckas med det måste hela samhället finnas på plats. Kommunen har länge uppvaktat regeringen i frågan och det är därför väldigt efterlängtat att nu äntligen få se det bli verklighet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

På Utbildnings- och jobbcenter finns vuxenutbildningar, möjligheter att läsa svenska för invandrare, få studie- och yrkesvägledning och hitta vägar till jobb. Det finns även möjligheter att prata med utbildnings- och jobbcoacher om utbildningar, arbetsmarknadsinsatser, praktikplatser och arbetsträning.

– Servicekontoret i Gottsunda centrum blir ett viktigt tillskott för att avlasta vårt befintliga servicekontor i Uppsala. Det ger stor samhällsnytta när Uppsalaborna får lokal statlig service från fyra av våra största statliga myndigheter, säger Statens servicecenters regionchef Fredrika Henriksson.

Mer om servicekontoret i Gottsunda centrum

På servicekontoret kommer kommunens invånare och företagare få information och vägledning från Utbildnings- och jobbcenter och fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Statens servicecenters servicehandläggare hjälper till med ärenden som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Servicekontorens tjänster är efterfrågade och har cirka 2,2 miljoner besök årligen. Fram till år 2023 utökar Statens servicecenter till 147 servicekontor.

Servicekontorets adress är Valthornsvägen 7, Uppsala. Öppettiderna är måndag-fredag, klockan 10.00-16.00.

Statens servicecenter har också ett servicekontor på Kungsängsvägen 31 C i Uppsala.

Mer information om Utbildnings- och jobbcenter
Uppsala kommun Utbildnings- och jobbcenter

Senast uppdaterad: 2022-12-12