Samverkan klar med Domstolsverket för ökad service till medborgare

Domstolsförhandling

Under 2023 kommer parter och vittnen i en förhandling kunna delta på distans via videolänk från ett statligt servicekontor. Tjänsten kommer i ett första skede att finnas tillgänglig vid nio servicekontor i landet.

Den 10 januari undertecknades ett samverkansavtal mellan Domstolsverket och Statens servicecenter som öppnar nya möjligheter för deltagande vid förhandlingar i Sveriges Domstolar. Domstolsverket har under 2022 tillsammans med Statens servicecenter genomfört en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för samverkan på ett antal av de idag 129 statliga servicekontoren. Syftet är att öka möjligheten till närvaro, ge kortare resväg för personer som ska delta samt färre inställda förhandlingar på grund av att personer inte kan inställa sig fysiskt vid domstolen. Dessutom minskar tiden och kostnaden för resor till domstolarna.

– Det är positivt att vi kan ta nästa steg i att erbjuda den här möjligheten för parter och vittnen som av olika anledningar har svårt att ta sig till en domstol. Det är en viktig del i att underlätta för alla att kunna delta i en domstolsförhandling och jag ser fram emot att systemet testas i skarpt läge, säger Domstolsverkets generaldirektör, Thomas Rolén.

I mars blir servicekontoret i Borlänge det första av nio kontor att erbjuda digital närvaro vid rättegång. Under våren rullas tjänsten även ut på servicekontor i Bollnäs, Oskarshamn, Piteå, Tranås, Vetlanda, Värnamo, Västervik och Örnsköldsvik.

– Att använda de statliga servicekontoren för att digitalt kunna delta i vittnesförhör i en trygg miljö och med bra teknik, är ett led i att ge individer samma förutsättningar oavsett var i landet man bor samtidigt som vi hushåller med statens resurser, säger Statens servicecenters generaldirektör, Åsa Lindh.

Senast uppdaterad: 2023-01-25