Statens servicecenter och Migrationsverket sluter avtal om samverkan

dörrskyltar montage

Den 18 april ingick Migrationsverket och Statens servicecenter en överenskommelse om permanent samverkan. Under år 2023 kommer statliga servicekontor på 27 orter att erbjuda service gällande Migrationsverkets tjänster.

– När vi samlar service för fler myndigheter på en och samma plats underlättar vi för våra besökare som kan få hjälp med olika frågor vid ett och samma tillfälle, säger Paul Larsson, chef för medborgarservice på Statens servicecenter.

Sedan 2021 har Statens servicecenter erbjudit service för Migrationsverkets räkning på ett antal statliga servicekontor. Bland annat har besökare kunnat få stöd i att använda digitala självbetjäningstjänster samt information om regelverk och processer.

Fler orter och tjänster

Nu har samarbetet övergått i en formell servicesamverkan och vid utgången av 2023 kommer Migrationsverkets tjänster att finnas på totalt 27 orter.
Även utbudet av tjänster ska på sikt öka. Bland annat kommer besökare till servicekontoren att kunna erbjudas videomöten med handläggare på Migrationsverket.

– Genom att samverka kring lokal statlig service bidrar vi till en effektivare statsförvaltning, samtidigt som servicen blir tillgänglig för fler genom att den finns på fler orter runtom i landet, säger Åsa Lindh, generaldirektör på Statens servicecenter.

 

Senast uppdaterad: 2023-04-19