Nu samlar vi statlig service i Hageby

Invigningsbanden knöts upp av landshövding Carl Fredrik Graaf och servicehandläggare Belinda Dzebic.

Invigningsbanden knöts upp av landshövding Carl Fredrik Graaf och servicehandläggare Belinda Dzebic.

Den 5 oktober får invånare i Hageby i Norrköping närmare till statlig service. På det nya servicekontoret kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

– Nu kan boende i och omkring Hageby få statlig service på hemmaplan. Vi ser fram emot att möta besökarna på vårt nya servicekontor, säger kontorsområdeschef Jens Nordin.

I Norrköping finns redan idag ett servicekontor i centrala stan, i Spiralen, på Drottninggatan 59.

– Vi förstärker den statliga närvaron i ett område där vi ser att behovet finns. Vi förenklar kontakten med våra fyra samverkansmyndigheter för invånare som behöver en personlig kontakt, säger regionchef Tobias Lundin.

På servicekontoret kan kommunens invånare och företagare få hjälp och vägledning i ärenden från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicehandläggare hjälper till med ärenden som bland annat rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har cirka 2,6 miljoner besök årligen.

Mer info om servicekontoret i Hageby.

Senast uppdaterad: 2023-10-05