Årsredovisning 2021

Året 2021 vittnar om ett händelserikt år med många positiva resultat.

För femte året i rad kan vi redovisa ett ekonomiskt överskott i verksamheten. I slutet av 2021 var 161 myndigheter anslutna till Statens servicecenter, Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster ingår numera i utbudet på alla kontor och kundundersökningar visar bland annat att 79 procent av användarna instämmer i att vi är leveranssäkra.

Årsredovisning 2021

Vi summerar 2021 - årsredovisningen i korthet

För dig som snabbt vill ta del av våra resultat har vi tagit fram publikationen Statens service center - Vi summerar 2021. Publikationen är en lättillgänglig kortversion av årsredovisningen.

Året i siffror

  • Vi hanterade löne- och/eller ekonomiadministrationen för cirka 160 myndigheter.
  • Sammanlagt utförde vi 1,4 miljoner löneutbetalningar till statsanställda vid myndigheter som köper vår lönetjänst.
  • Vi hade över 2,2 miljoner besökare på våra servicekontor.
  • Vi öppnade 2 nya servicekontor. Under kommande två år kommer ytterligare 28 att öppna.
  • Våra tjänster till myndigheter täckte in drygt 47 % av alla statsanställda.
  • Närmare 450 000 kundfakturor hanterades. Drygt 430 000 var elektroniska.
  • Vi hanterade över 610 000 leverantörsfakturor åt myndigheter som köper vår ekonomitjänst.
  • Vi hanterade 2,6 miljoner ärenden på servicekontoren.

Datum:
Diarienummer: 2022-00046-1.5

Senast uppdaterad: 2022-04-11
Publicerad: 2022-02-18