En sammanhållen organisation för statlig lokal service

Delrapport i regeringsuppdrag om samordning och lokalisering av myndighetsfunktioner.

Datum:
Diarienummer: 10052-2016/1121

Senast uppdaterad: 2019-07-01
Publicerad: 2017-03-20