Samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner (slutrapport)

Slutrapport i regeringsuppdrag om samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner.

Datum:
Diarienummer: 10052-2016/1121