Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 10193-2012/1162