Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling

Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat:
Diarienummer: 10048-2013/1131