Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 10160-2013/1131