Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar

Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 10207-2014/1131

Senast uppdaterad: 2021-12-27
Publicerad: 2014-07-21