Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat:
Diarienummer: 10288-2016/1131