Förslag till ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd till förordningen om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

Ingivare/svar till: Riksgäldskontoret
Svar lämnat:
Diarienummer: 10502-2016/1131