Förslag till ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd till förordningen om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

Ingivare/svar till: Riksgäldskontoret
Svar lämnat:
Diarienummer: 10502-2016/1131

Senast uppdaterad: 2021-12-27
Publicerad: 2016-08-12