Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 10615-2017/1131

Senast uppdaterad: 2021-12-27
Publicerad: 2017-10-30