Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2019-00345-1.10