Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2019-00680-1.10