Yttrande - Föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter dnr MSB 2019-14545 och MSB 2019-14546

Ingivare/svar till: Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap
Svar lämnat:
Diarienummer: 2019-01021-1.10

Senast uppdaterad: 2021-12-27
Publicerad: 2020-02-14