Remiss - Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Ingivare/svar till: Finanasdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2020-00053-1.10

Senast uppdaterad: 2021-12-27
Publicerad: 2020-07-21