Promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19

Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2021-00007-1.10

Senast uppdaterad: 2021-12-27
Publicerad: 2021-01-05