Statens servicecenters yttrande - Betänkandet SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (I2021/00342)

Ingivare/svar till: Infrastrukturdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2021-00150-1.10

Senast uppdaterad: 2021-05-10
Publicerad: 2021-05-10