Betänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)

Ingivare/svar till: Infrastrukturdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: Dnr 2021-01546-1.10

Senast uppdaterad: 2022-11-10
Publicerad: 2022-11-10