Betänkandet Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) (dnr A2021/01723)

Ingivare/svar till: Arbetsmarknadsdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: Dnr 2021-01020-1.10

Senast uppdaterad: 2022-11-10
Publicerad: 2022-11-10