Betänkandet av utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82) – Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (dnr Ju2018/05292/L4)

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2019-00004-1.10

Senast uppdaterad: 2022-11-11
Publicerad: 2022-11-11