Betänkandet SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (dnr A2020/01492/A)

Ingivare/svar till: Arbetsmarknadsdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: Dnr 2020-00764-1.10