Betänkandet En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU2023:43) (dnr Fi2023/02414)

Ingivare/svar till: Finansdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2023-01077-1.5.1

Senast uppdaterad: 2023-11-21
Publicerad: 2023-11-21