Promemorian ”Anpassningar av
upphandlingslagstiftningen med anledning av
EU:s IPI-förordning” (dnr Fi2024/00067)

Ingivare/svar till: Finansdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2024-00068-1.5.1

Senast uppdaterad: 2024-03-14
Publicerad: 2024-03-14