En sammanhållen organisation för statlig lokal service

Delrapport i regeringsuppdrag om samordning och lokalisering av myndighetsfunktioner.

Datum: 2017-03-20
Diarienummer: 10052-2016/1121