En samordnad ekonomifunktion för statliga myndigheter

Delrapport i regeringsuppdrag om samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner.

Datum: 2017-02-20
Diarienummer: 10052-2016/1121