AP-fonderna i pensionssystemet – en effektivare förvaltning av pensionsreserven

Ingivare/svar till: Finansdepartementet
Svar lämnat: 2012-11-20
Diarienummer: 10279-2012/1131