Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Ingivare/svar till: Utbildningsdepartementet
Svar lämnat: 2019-05-06
Diarienummer: 2019-00134-1.10