Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service

Ingivare/svar till: Näringsdepartementet
Svar lämnat: 2014-10-14
Diarienummer: 10422-2014/1131