En mer samlad myndighetstruktur inom folkhälsoområdet

Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat: 2013-01-17
Diarienummer: 10413-2012/1131