Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat: 2015-09-28
Diarienummer: 10371-2015/1131