Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat: 2019-08-26
Diarienummer: 2019-00345-1.10