Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat: 2014-02-04
Diarienummer: 10081-2014/1131