Förslag om ändring av 9 kap RA-FS 1991-1 om överlämnande av handlingar

Ingivare/svar till: Riksarkivet
Svar lämnat: 2016-05-25
Diarienummer: 10288-2016/1131