Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling

Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat: 2013-06-11
Diarienummer: 10160-2013/1131