Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat: 2015-11-11
Diarienummer: 10742-2015/1131