Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningar

Ingivare/svar till: Finansdepartementet
Svar lämnat: 2016-12-14
Diarienummer: 10750-2016/1131