Metod och frågor i 2016 års EA-värdering

Ingivare/svar till: Ekonomistyrningsverket
Svar lämnat: 2016-10-11
Diarienummer: 10622-2016/1131