Några frågor om offentlighet och sekretess

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat: 2016-05-04
Diarienummer: 10084-2016/1131