Nationell geodatastrategi 2016-2020

Ingivare/svar till: Lantmäteriet
Svar lämnat: 2016-05-24
Diarienummer: 10285-2016/1131