Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat: 2017-08-30
Diarienummer: 10363-2017/1131