Promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19

Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat: 2021-01-04
Diarienummer: 2021-00007-1.10